Bestuursleden

Voorzitter

Sietse de Haan

voorzitter@zonnekrachtcentrales.nl

06 498 40 413
Secretaris

Siegfried Jansen

secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

 

Penningmeester Mayka Janssen

penningmeester@zonnekrachtcentrales.nl

06 220 58 741

Communicatie Truus Koppers

truuskoppers@hetnet.nl


bestuurslid Alexandro Ozlati

alexandro.ozlatie@zonnekrachtcentrales.nl

 

Technologie Edward Uittenbroek

edeard.uittenbroek@zonnekrachtcentrales.nl

06 205 45 493  


web-beheerder Sietse de Haan

Web-editor Kees van Welsenis

Web-editor Arnoud Pollmann

Web-editor Piet van Lingen

Web-editor vacature

Web-editor vacature

Web-coördinator vacature

Postadres: Vereniging voor ZonnekrachtCentrales zie

Bankrekening: IBAN: NL08RABO 0140 849 440   t.n.v.   Vereniging voor ZKC  te  Gouda

ANBI INSTELLING RSIN nr. 819373515 

 

« Terug naar Doelstelling